Online strategie

Door onderzoek en analyse weet u nu alles over uw doelgroep en de mogelijkheden. U heeft de keuze gemaakt om in te gaan zetten op online. Maar dan? Waarmee beginnen we? Wij helpen u met het opstellen van concrete, haalbare doelstellingen en bekijken welke instrumenten we in moeten zetten om deze doelstellingen te behalen. Op deze manier komen we tot een online strategie.

Een online strategie bepalen is essentieel voor uw online succes. Het zou mooi zijn om al uw doelgroepen en alle doelstellingen op 1 bepaalde manier te kunnen bereiken. De ervaring leert echter dat dit niet mogelijk is. Omdat u niemand wilt teleurstellen probeert u iedereen wat te bieden. Consequentie: u ziet al snel door de bomen het bos niet meer en verliest het overzicht en de energie die nodig is om het verschil met uw concurrent te kunnen maken.

Keuzes, prioriteiten, focus en consequent zijn!

Dat is waar het allemaal om draait bij het creëren van uw online strategie. Samen beginnen we met het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Hierbij kunt u denken aan: Welke (online) doelgroepen krijgen voorrang? Wat willen we bij hen bereiken? Welke activiteiten zijn hiervoor nodig? Wat zijn de functionele, financiële en organisatorische consequenties? Alle deze keuzes leggen we vast in het plan voor uw online strategie.

Na het maken van de keuzes en het stellen van de prioriteiten, weten we wie willen bereiken en wat we van hen verwachten. We zijn nu klaar om de online strategie in gang te gaan zetten. Kernwoorden hierbij zijn: focus en consequent zijn! Vasthouden aan de gemaakte keuzes en consequent zijn in het uitvoeren van de activiteiten blijkt in de praktijk behoorlijk lastig te zijn. U wilt namelijk niemand teleurstellen. Houdt hierbij echter in uw achterhoofd dat de doelgroep die u op dit moment wat minder actief begeleidt in een later stadium de volledige aandacht krijgt. Door consequent te zijn en de gemaakt planning aan te houden, bereikt u op de lange termijn het beste en duurzaamste resultaat. En dat is waar we naar streven.

Online doelen en (smart) doelstellingen

Het concreet maken van de doelstellingen doen we door deze op de zogenaamde SMART manier te formuleren. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Door doelstellingen op een dergelijke manier te formuleren zijn we continu op de hoogte van de status van een bepaalde doelstelling en kunnen we snel bijsturen indien nodig.

Ik wil meer bezoekers op mijn website

Een doelstelling als : "Ik wil meer bezoekers op mijn website", voldoet duidelijk niet aan de SMART formule. Er wordt enkel een probleem geschets. Een SMART variant van deze doelstelling zou er als volgt uit kunnen zien: "Binnen 6 maanden wil ik een verdubbeling van het aantal unieke bezoekers op mijn website". Of deze doelstelling Acceptabel of Realistisch is, verschilt natuurlijk per project, maar op deze manier is de doelstelling in ieder geval: Specifiek (aantal unieke bezoekers), Meetbaar (verdubbeling) en Tijdgebonden (binnen 6 maanden).