Strategie & Advies

Wij zijn gespecialiseerd in het bedenken van online oplossingen voor de meest uiteenlopende vragen. Uitgangspunt voor deze oplossingen is het bereiken van de gestelde doelen en doelgroep(en).

We starten onze werkwijze altijd met een gedegen vooronderzoek. De werkzaamheden die hierbij horen hebben we samengevat onder de noemer “Strategie & advies”. Via verschillenden onderdelen creëren we een sterke basis die nodig is voor het realiseren van een optimaal eindproduct.

Onderzoek & analyse

Wij weten veel op het gebied van online toepassingen, maar de kennis over de branche waarbinnen u werkzaam bent, zit bij u. Tijdens de kennismaking proberen we onszelf dan ook een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw bedrijf, de branche waarbinnen u werkzaam bent en de doelen die u wilt verwezenlijken.

Door middel van onderzoek en analyse vormen we een beeld van de branche, de concurrentie en uw positionering in de markt. Daarnaast voeren we een doelgroepanalyse uit die ons inzicht geeft in de doelgroep die u wilt bereiken en de stappen die ze ondernemen om over te gaan tot aankoop van uw product of gebruik te maken van uw dienst(en).

Online strategie

Het bepalen van een online strategie is essentieel voor uw online succes. Het doel is het bereiken van uw doelgroep en deze aanzetten tot actie. Door kritisch na te denken over uw wensen en het uitvoeren van een gedegen onderzoek bepalen we gezamenlijk welke online strategie we toe gaan passen. Hiervoor stellen we concrete (“SMART”) doelstellingen op, zodat we continu kunnen monitoren en eventueel bij kunnen sturen indien nodig.

Concept en plan

De input die we verkregen hebben uit het voortraject wordt uitgewerkt in een concept en plan. Hierin staat wat er precies gemaakt gaat worden wat er nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Dit alles natuurlijk toegepast op de mogelijkheden van uw bedrijf. Dit plan dient tevens als handvat voor het design en de realisatie van de oplossing.

Website analyse

Heeft u al een website, maar voldoet deze niet aan uw verwachtingen of het bereiken van de gestelde doelen? Dan is een website analyse wellicht wat voor u. Wij bekijken uw website met een objectief oog en leveren u een direct toepasbaar verbeterplan aan.

Indien een complete website analyse niet nodig is, bieden we ook nog de mogelijkheid aan voor een gratis quick scan van uw website. Hierbij lichten we uw website door op de belangrijkste onderdelen en koppelen we onze bevindingen terug in een persoonlijk gesprek. Aan de hand van onze tips kunt u direct aan de slag met het verbeteren van uw website.

Beheer en onderhoud

Internet is een branche die continu in beweging is. Of het nu gaat om nieuwe technieken, de veiligheid van uw product of de vindbaarheid van uw website, up-to-date blijven is erg belangrijk! Wij begrijpen dat uw aandacht op de eerste plaats bij uw eigen werkzaamheden ligt. Daarom kunt u bij ons terecht voor het beheer en onderhoud van uw product in de breedste zin van het woord.